Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 27

Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
199
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

SPIS TREŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wiesław Wróblewski (1944-2012). Doktor nauk ekonomicznych, publicysta, społecznik
(Marek Stefański) – 7

ARTYKUŁY

Ks. Dariusz Lewandowski
Gotyckie kielichy ze skarbca katedry włocławskiej – 9

Robert Stodolny
Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wybrane aspekty z historii świątyni i jej wyposażenia – 17

Andrzej Cieśla
Dziewiętnastowieczny dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim – dzieje obiektu oraz aktualne problemy konserwacji i rewitalizacji – 45

Wanda Wasicka
Dzieje dworu Bacciarellich w Wagańcu – 65

Agnieszka Ciesielska, Piotr Pawłowski
„Za pokolenia i dla pokoleń” . Konserwacja dokumentów z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku – 77

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Robert Stodolny
Listy z Aleksandrowa Kujawskiego : Antonina Markowska do córki, Marii Danilewicz Zielińskiej – bibliotekarza, bibliografa, pisarki oraz krytyka i historyka literatury, czyli przyczynek do kroniki życia na Kujawach (1939-1956) – 93

RECENZJE I OMÓWIENIA

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, t. 1: Kujawy wschodnie
(Andrzej Mietz) – 121

Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska, U Maryi stóp. Sanktuaria Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej
(Ks. Kazimierz Rulka) – 124

Kamil Błaszczyk, Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975
(Bartłomiej Różycki) – 127

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2012
(Maciej Krzemiński) – 133

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Maciej Krzemiński) – 140

Sprawozdanie z Działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012
(Barbara Szulczewska) – 148

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012
(Danuta Kuźnicka) – 150

Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 151

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 159

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański, Bogumił Witkowski) – 164

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 166

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wiesław Jakubicz, Wanda Stefańska) – 168

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2011 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 170

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2011
(opracowała Danuta Byczyńska) – 185