Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 26

Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie światowej do reformy administracyjnej w 1975 roku

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
249
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27

 

SPIS TREŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Stanisław Sterkowicz (1923-2011). Profesor medycyny, społecznik, publicysta, współzałożyciel i członek honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Stanisław Kunikowski) – 7

Piotr Bokota (1960-2011). Doktor nauk humanistycznych , społecznik, badacz dziejów regionu
(Tomasz Dziki) – 11

ARTYKUŁY

Witold Stankowski
Druga wojna światowa w pamięci włocławian. Stan i wyzwania na XXI wiek – 19

Alicja Paczoska-Hauke
Działalność oddziału Stanisława Matuszewskiego „Mściciela” na Kujawach w 1947 roku – 39

Kamil Błaszczyk
Propaganda komunistyczna w życiu codziennym mieszkańców Włocławka w latach 1945-1975 – 61

Ks. Zbigniew Gmurczyk
Działalność biskupa Antoniego Pawłowskiego w diecezji włocławskiej w latach 1953-1968 – 89

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Robert Stodolny
Koloniści olęderscy w Uklei w dokumentach Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z lat 1847-1849 oraz aktach Naczelnika Powiatu Włocławskiego – 123

Robert Stodolny
Korespondencja dyplomatyczna przejęta przez powstańców na drodze żelaznej warszawsko-bydgoskiej 6 II 1863 roku – 133

Przemysław Nowicki, Monika Polit
Żydowska Biblioteka Społeczna i Czytelnia w Izbicy Kujawskiej (1916/1917-1933) – 141

SYLWETKI

Tadeusz Dziki
Tadeusz Rejmanowski (1928-2008). Doktor nauk medycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we Włocławku – 155

Henryk Wasilewski
Bogdan Ziółkowski (1952-2009). Doktor nauk humanistycznych, publicysta, społecznik – 161

RECENZJE I OMÓWIENIA

Aleksandrów Kujawski. Zarys Dziejów, pod redakcją Andrzeja Cieśli
(Stefan Paczkowski) – 167

Witold Stankowski. Nie umrę śmiercią naturalną… Janina Lech harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina
(Włodzimierz Jastrzębski) – 169

Władysław Kubiak, Jan Wóźnicki. Nauczyciel i parlamentarzysta z Kujaw
(Ks. Józef Dębiński) – 172

Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze
(Ks. Kazimierz Rulka) – 176

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2011
(Wanda Stefańska) – 181

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej w roku 2011
(Barbara Szulczewska) – 193

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” w roku 2011
(Danuta Kuźnicka) – 195

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2011 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 196
Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 203

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański, Bogumił Witkowski) – 208

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 211

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wiesław Jakubicz) – 214

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2010 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 217

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2010
(opracowała Danuta Byczyńska) – 233