Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 25 (Jubileuszowy)

Czasopisma na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w XX wieku i na początku XXI wieku

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
274
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji
(Mieczysław Wojciechowski) – 7

ARTYKUŁY

Stanisław Kunikowski
Rola i znaczenie „ Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” w rozwoju nauki na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1978-2009 – 9

Kazimierz Rulka
Stuletnie „Ateneum Kapłańskie” – 23

Ks. Ireneusz Werbiński
„Studia Włocławskie” – czasopismo Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku – 39

Marek Wojtkowski
Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w Latach 1918-1939 – 57

Barbara Ziółkowska
Czasopisma społeczno-kulturalne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej po drugiej wojnie światowej – 69

Stefan Paczkowski
Wybrane zagadnienia gospodarcze, społeczne i kulturalne na łamach „Rolnika Nieszawskiego” „Głosu Nieszawskiego” Nieszawskiego „Głosu Kujaw” w latach 1929-1939 – 79

Dorota Wojciechowska
Czasopisma Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku – 115

Tomasz Dziki
„Ziemia Kujawska” – historyczny periodyk Kujaw – 123

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Marianna Gruszczyńska
Umowa z 1828 roku regulująca stosunki między Żydami a właścicielem miasta Lubrańca – 141

Przemysław Nowicki
Relacje Sary Sznek-Bosak i Wolfa Gimpla jako źródło do dziejów Żydów izbickich – przed, w trakcie i po Zagładzie – 153

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zdzisław Ciesielski, Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939
(Waldemar Jaskulski) – 167

Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne, pod redakcją Beaty Haor i Leokadii Rezmerskiej
(Szymon Kubiak) – 183

„Ateneum Kapłańskie” 1909-2009, pod redakcją Kazimierza Rulki
(Bernardeta Iwańska-Cieślik) – 187

Józef Boczarski, Dzieje Włocławka. Kronika wydarzeń w latach 1970-2005, cz. III: Lata 1996-2000
(Stanisław Kunikowski) – 190

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2010
(Wanda Stefańska) – 193

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010
(Barbara Nowak) – 217

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010
(Danuta Kuźnicka) – 219

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 220

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 226

Sekcja Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
(Marek Stefański) – 230

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 233

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wiesław Jakubicz) – 236

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 239

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009
(opracowała Danuta Byczyńska) – 259