Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 24

Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939)

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
285
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

SPIS TREŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Bogdan Ziółkowski (1952-2009). Doktor, nauczyciel akademicki, członek zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Zdzisław J. Zasada) – 7

Włodzimierz Bartoszek (1948-2009). Doktor, nauczyciel akademicki, działacz społeczny i samorządowy
(Stanisław Kunikowski) – 9

ARTYKUŁY

Nel Powel
Wybory do Sejmu i Senatu 1919-1938 we Włocławku – 11

Ks. Witold Kujawski
Granice kościelne pomiędzy ziemią kujawską a dobrzyńską w okresie międzywojennym – 37

Władysław Kubiak
Parafia i kościół ewangelicki w Izbicy Kujawskiej w latach trzydziestych XX wieku i w okresie okupacji hitlerowskiej w świetle relacji pastora Richarda Kneifla – 47

Tomasz Dziki
Z dziejów włocławskich fabryk cykorii (do 1939 r.) – 81

Stefan Paczkowski
Włocławskie „Życie Szkolne” (1922-1939) w edukacji nauczycielskiej – 99

Robert Stodolny
Edward hr. Mycielski-Trojanowski (1878-1954)-podróżnik filantrop, działacz społeczny i gospodarczy – 123

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Marianna Gruszczyńska
Straty wojenne w dokumentacji urzędów administracji państwowej i samorządowej z terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej – 137

Robert Górski
Straty archiwów rodzinno-majątkowych, bibliotek i muzealiów na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie okupacji – 161

Przemysław Nowicki
Materiały do dziejów cmentarza żydowskiego w Izbicy Kujawskiej (do 1942 r.) – 185

Bogdan Ziółkowski
Marii Jędrzejczak „Wspomnienia okupacyjne” – fragmenty odnoszące się do funkcjonowania kwatery konspiracyjnej u Stanisława i Wandy Turnów – 201

RECENZJE I OMÓWIENIA

Włocławski słownik biograficzny, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, t. V
(Zygmunt Wiatrowski) – 211

Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Słownik biograficzny. Kalendarium, pod redakcją Zdzisława J. Zasady, Bogdana Ziółkowskiego
(Marek Wojtkowski) – 213

„Rocznik Muzealny”, 2008, t. XII
(Piotr Gałkowski) – 216

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2009
(Wanda Stefańska) – 221

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2009
(Danuta Kuźnicka) – 238

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2009 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 239

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 243

Sekcja Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
(Marek Stefański) – 245

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 246

Sekcja Studiów Europejskich
(Marek Szuszman, Tadeusz Trocikowski) – 248

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wiesław Jakubicz) – 250

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2008 (wybór)
(opracowała Iwona Kotuła) – 253

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2008
(opracowała Danuta Byczyńska) – 269