Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 23

Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach drugiej wojny światowej 1939-1945

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
281
WYDANO:
Włocławek 2008
CENA:
25

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Stefan Paczkowski
Aleksandrów Kujawski podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 – 7

Władysław Kubiak
Okupacja hitlerowska w Lubrańcu i okolicy. Wybrane aspekty – 61

Bogdan Ziółkowski
Inspektorat ZWZ-AK. Włocławek w latach 1940-1945 – 93

Zdzisław J. Zasada
Straże pożarne Włocławka oraz powiatu włocławskiego w latach 1939-1945 – 135

Łukasz Daniewski
Ewakuacja administracji i niemieckiej ludności cywilnej z Włocławka w 1945 roku w świetle niemieckich dokumentów i relacji polskich świadków – 155

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Bogdan Ziółkowski
Źródła do dziejów tajnego nauczania w regionie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej 1939-1945 – 171

Przemysław Nowicki
O Abramie Roju, pierwszym uciekinierze z obozu zagłady na polskich terenach wcielonych do Rzeszy – 185

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dzieje diecezji włocławskiej, t. 1: Średniowiecze, pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego
(Krzysztof Optołowicz) – 201

Józef Boczarski, Dzieje Włocławka: kronika wydarzeń w latach 1970-2005, cz. 1: 1970-1989
(Krzysztof Optołowicz) – 204

Ks. Wojciech Frątczak, Diecezja włocławska w czasie II wojny światowej
(ks. Kazimierz Rulka) – 207

100 lat Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku 1908-2008, pod redakcją Bogdana Ziółkowskiego
(Tadeusz Rejmanowski) – 209

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za 2008 rok
(Wanda Stefańska) – 213

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2008
(Anna Borowiecka) – 224

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2008
(Marek Zapędowski) – 227

Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2008 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 228

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 234

Sekcja Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
(Marek Stefański) – 236

Sekcja Nauk Prawniczych i Administracyjnych
(Adam Strzelecki) – 237

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wanda Stefańska) – 239

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia wydawnictw Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za 2007 rok (wybór)
(opracowała Anna Borowiecka) – 241

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2008
(opracowała Anna Borowiecka) – 264

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2007
(opracowała Danuta Byczyńska) – 265