Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 22

Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w czasach nowożytnych

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
307
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Gałkowski
Szlachta okolic Rypina (XV-XVIII w.) – 7

Anzelm Janusz Szteinke OFM
Klasztory Franciszkańskie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od XVI- XIX wieku – 49

ks. Andrzej Bruździński
Pasterz sprawiedliwy i kraj miłujący. Biskup kujawsko-pomorski Piotr Tylicki (1604-1607) – 75

Piotr Bokota
Pieczęcie i herby miast Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w okresie nowożytnym. Częśc 1: legenda pieczęci – 85

Tomasz Sławiński
Zabójstwa Tomasza Lubrańskiego, kasztelana brzeskiego kujawskiego, i Mikołaja Russockiego, kasztelana biechowskiego, w pierwszej połowie XVI wieku – 95

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Nel Powel
Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu we włocławskim okręgu wyborczym w 1938 roku w świetle zarządzeń i instrukcji wojewody pomorskiego – 109

Bogdan Ziółkowski
Leona Skórczyńskiego „Strajk nauczycieli we Włocławku i powiecie włocławskim (ze wspomnień autora” – 115

Ryszard Sobczak, Bogdan Ziółkowski
Materiały źródłowe do dziejów Chrześcijańskiego Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku – 129

Krzysztof Dorcz
Żydzi w Izbicy Kujawskiej w świetle akt podworskich (1792-1870) – 141

Przemysław Nowicki
Wokół Szlamka. Szkic do portretu rodzin Łaskich i Winerów z Izbicy Kujawskiej – 153

Tomasz Kawski
„Wspomnienia o Włocławku” Józefa Adolfa Poznańskiego – 161

ks. Józef Dębiński
Prasa katolicka w diecezji włocławskiej w latach 1918-1939 – 183

Anna Borowiecka
Ustawa Towarzystwa Biblioteki i Czytelni imienia Adama Mickiewicza we Włocławku (1907 r.) – 199

RECENZJE I OMÓWIENIA

Kowal poprzez wieki. Materiały do dziejów Kowala i jego okolic z konferencji naukowej „Społeczność Kowala i okolic w dawnych czasach oraz dobie współczesnej”, pod redakcją Zdzisława Jana Zasady
(Anna Prokopiak-Lewandowska) – 205

Jan Cybertowicz, Jarosław Kołtuniak, Z dziejów Osięcin i okolic
(Zdzisław J. Zasada) – 210

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2007
(Dorota Szklarska) – 213

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007
(Anna Borowiecka) – 233

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007
(Marek Zapędowski) – 236

Sprawozdania z działalności oddziału i sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 238

Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
(Bogusław Stroszejn) – 241

Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych
(Piotr Bokota) – 243

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 244

Sekcja Nauk Ekonomicznych
(Wojciech Kosiedowski) – 245

Sekcja Nauk Historycznych
(Tomasz Dziki) – 246

Sekcja Nauk Prawniczych
(Adam Strzelecki) – 247

Sekcja Nauk Rolniczych
(Bogdan M. Wawrzyniak) – 248

Sekcja Nauk Technicznych
(Edward Czubakowski) – 249

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Zygmunt Wiatrowski) – 250

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wiesław Jakubicz) – 253

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2006. (Wybór)
(opracowała Anna Borowiecka) – 255

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007
(opracowała Anna Borowiecka) – 289

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2006
(Danuta Byczyńska) – 291