Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 21

Społeczeństwo Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w dobie transformacji (1989-2005)

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
300
WYDANO:
Włocławek
CENA:
60
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dr inż. Jakub Chojnacki, Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1968-2002, wieloletni przyjaciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Stanisław Kunikowski) – 9

ARTYKUŁY

Stanisław Kunikowski
Społeczny ruch kulturalny i naukowy na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w okresie przemian ustrojowych po 1990 roku – 13

Tomasz Dziki
Zmiany we współpracy zagranicznej miast i gmin Kujaw wschodnich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (do 1998 r.) Zarys problematyki – 25

Barbara Ziółkowska
Prasa Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w procesie transformacji – 39

Bolesław Sprengel
Policja we Włocławkiem w okresie przemian ustrojowych III Rzeczypospolitej – 57

Alicja Bieńkowska
Integracja społeczności wiejskiej gminy Wielgie (1989-2006). Przyczynek do procesu transformacji w ziemi dobrzyńskiej (studium socjologiczne) – 63

Andrzej Twardzik
Oceny dystansów społecznych wśród mieszkańców Włocławka (na podstawie badań socjologicznych z 2005 r.) – 81

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Piotr Bokota
Statut Gospody Włocławskiej Towarzyskiej Szewczyków 1734 roku – 95

ks. Kazimierz Rulka
Powszednie fascynacje i kłopoty ks. Floriana Kosińskiego, włocławskiego dostojnika kościelnego drugiej połowy XIX wieku – 111

Agnieszka Olejniczak
Ustawa Włocławskiego Towarzystwa Wspomagania Biednych Żydów (1908 r.) – 129

ks. Kazimierz Rulka
Zapiski księży profesorów włocławskich o pierwszej wojnie światowej – 139

Bogdan Ziółkowski
Cypriana Adama Apanowicza „Z ostatnich lat” (1907-1914) – 149

Marianna Gruszczyńska
Sprawozdania Komisarza Rządu Polskiego na obwód włocławski z 1918 roku – 163

Aneta Baronowska
Relacja Abrahama Morgentalera z Włocławka. Pobyt w getcie włocławskim 1941-1942 i dalsze losy wojenne – 175

RECENZJE I OMÓWIENIA

Włocławski słownik biograficzny, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, t. 3
(Janusz Kutta) – 183

Marzena Piotrowska-Trybull, Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na Konkurencyjność regionu
(Wojciech Popławski) – 187

Aneta Baronowska, Żydzi włocławscy i ich zagłada 1939-1945
(Alicja Bieńkowska) – 190

Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic. Słownik biograficzny. Kalendarium, pod redakcją Zdzisława Jana Zasady i Bogdana Ziółkowskiego
(Anna Prokopiak-Lewandowska) – 193

Piotr Gałkowski, Kazimierz Grążawski, Strzygi w ziemi dobrzyńskiej (monografia historyczna wsi i parafii)
(Andrzej Mietz) – 198

Władysław Kubiak, Dzieje Lubrańca
(ks. Józef Dębiński) – 202

Władysław Kubiak, Migdalszczyzna „Zdrada i Cierpienie”
(ks. Józef Dębiński) – 207

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2006
(Małgorzata Laskowska) – 211

Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Piotr Bokota) – 225

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2006
(Anna Borowiecka) – 231

Sprawozdania z działalności oddziału i sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2006 235 Sekcja Bibliologiczna
(Iwona Kotuła) – 235

Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
(Bogusław Stroszejn) – 236

Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych
(Piotr Bokota) – 237

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Krystyna Sarnowska) – 238

Sekcja Nauk Ekonomicznych
(Wojciech Kosiedowski) – 240

Sekcja Nauk Historycznych
(Tomasz Dziki) – 242

Sekcja Nauk Prawniczych
(Adam Strzelecki) – 244

Sekcja Nauk Rolniczych
(Bogdan M. Wawrzyniak) – 246

Sekcja Nauk Technicznych
(Edward Czubakowski) – 247

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Zygmunt Wiatrowski) – 248

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2005
(opracowała Anna Borowiecka) – 251

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2006
(opracowała Anna Borowiecka) – 279

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2005
(opracowała Danuta Byczyńska) – 281