Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 20

Oświata i nauka

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
310
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Bokota
Wykształcenie mieszczan włocławskich od XVI do XVIII wieku. Część I: XVI wiek – 9

Marek Wojtkowski
Z dziejów szkolnictwa na Kujawach wschodnich w okresie rewolucji 1905-1907 – 19

Anita Solak
Szkolnictwo żydowskie we Włocławku w latach 1918-1939 – 35

Stefan Paczkowski
Z dziejów dokształcania zawodowego we Włocławku do 1939 roku – 59

Bogdan Ziółkowski
Walka o polską oświatę i kulturę na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1939-1945. Część 2. Region – 91

Zbigniew Brenda
Szkolnictwo wyższe we Włocławku i jego rola w życiu miasta po drugiej wojnie światowej – 119

Marianna Gruszczyńska
Udział Archiwum Państwowego we Włocławku w życiu naukowym i kulturalnym regionu w latach 1950-2005 – 127

Tomasz Dziki
Udział Polskiego Towarzystwa Historycznego w życiu kulturalnym i naukowym Włocławka i regionu w latach 2000-2005 – 143

Bernardeta Iwańska-Cieślik
Zarys dziejów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (XVII-XX wiek) – 153

Anna Borowiecka
„Życie Włocławka i Okolicy” 1926-1931. Miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym, oświatowym i artystycznym – 171

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ryszard Kozłowski, Październik ’56 w regionie kujawsko-pomorskim w świetle niepublikowanych źródeł PZPR
(Ryszard Sudziński) – 189

Dzieje Nieszawy, t. 1, Do roku 1945, pod redakcją Romana Czai
(Jarosław Kłaczkow) – 192

Tomasz Dziki, Przemysł włocławski w latach 1870-1918. Gospodarcze i społeczne Aspekty industrializacji
(Alicja Bieńkowska) – 196

Ks. Czesław Lisowski. Prace zebrane, teksty zebrali i do druku przygotowali Marek Błaszkiewicz, Piotr Gałkowski
(Hanna Szczechowicz) – 199

Włocławski słownik biograficzny, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, t. 2
(ks. Józef Dębiński) – 201

Marian Pawlak, Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej
(Andrzej Mietz) – 204

„Zeszyty Naukowe”, 2005, nr 2
(Agnieszka Olejniczak) – 207

Władysław Kubiak, Oni tworzyli historię Lubrańca
(ks. Józef Dębiński) – 210

Błażej Dramczyk, Uwarunkowania rozwoju rekreacji i różnych form wypoczynku w rejonie Zalewu Włocławskiego
(Agnieszka Olejniczak) – 213

100 lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, pod redakcją Bolesława Grzesia
(Stefan Paczkowski) – 214

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2005
(Piotr Bokota) – 219

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Piotr Bokota) – 232

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2005
(Iwona Kotuła) – 258

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2004. Wybór
(opracowała Anna Borowiecka) – 263

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2005 290

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2004
(opracowała Danuta Byczyńska) – 293