Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 19

Kultura

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
335
WYDANO:
Włocławek
CENA:
58
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Andrzej Dwojnych
Życie kulturalne w ziemi dobrzyńskiej (1905-1939). Wybrane aspekty – 7

Bogdan Ziółkowski
Walka o polską oświatę i kulturę na Kujawach wschodnich i w ziemi Dobrzyńskiej w latach 1939-1945 – część 1. Włocławek – 17

Stanisław Kunikowski
Rola Włocławka z w rozwoju życia kulturalnego Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 – 31

Bogdan Burdziej
Zapomniany piewca Kujaw. Feliks Jaskólski i jego „Pasterze na Bachorzy. Sielanki Kujawskie” (1827) – 49

Adam Wróbel
Gwara dobrzyńska – świadectwo historii i kultury, narzędzie komunikacji, tworzywo literatury – 63

Krystyna Pawłowska
Zbiór obiektów sztuki sakralnej w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku świadectwem duchowości mieszkańców regionu ostatnich dwóch wieków – 91

Krystyna Kotula
Grupa Kujawska 1952-1976 – 107

Adam Kucharski
Architektura i sztuka kościoła parafialnego w Karnkowie – 119

Adam Kucharski
Inskrypcje fundacyjne i epitafia z kościoła parafialnego w Karnkowie – 153

Zygmunt Wiatrowski
Ciechocińskie Centrum Działań Naukowych i Edukacyjnych Polskiego Związku Filatelistów – 179

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Mariusz Bentkowski
Przedstawiciele rodów – sygnatariusze aktu sejmiku brzeskiego z 1433 roku (część II) – 189

Marian Cieślak
„Ustawa Komitetu Obywatelskiego m. Lipna” z 1914 roku – 225

Bogdan Ziółkowski
Adriana Turczynowicza „O >>Teatrze Ziemi Kujawskiej<< i jego ludziach słów kilkanaście…” – 235

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan Święch, Architektura chłopska ziemi dobrzyńskiej od połowy XVIII wieku do lat czterdziestych XX wieku
(Piotr Gałkowski) – 249

Opisy miast Kujaw wschodnich z 1860 r. (gubernia warszawska), wstęp i opracowanie. Marianna Gruszczyńska, Jarosław Poraziński
(Jarosław Kłaczkow) – 256

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, t. 2, Ziemia dobrzyńska, cz. 2, pod red. Stanisława Kunikowskiego
(Leszek Kajzer) – 258

„Przegląd Europy Środkowej i Wschodniej” , 2003, nr1 (I)
(Krzysztof Kania) – 263

Włocławski słownik biograficzny, pod red. Stanisława Kunikowskiego, t. 1
(ks. Józef Dębiński) – 267

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2004
(Stanisław Kunikowski) – 271

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2004
(Iwona Kotuła) – 283

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2003. Wybór
(opracowała Anna Borowiecka) – 287

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2004 – 317

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2003
(opracowała Danuta Byczyńska) – 319