Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 17

Gospodarka (XX- początek XXI wieku)

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
427
WYDANO:
Włocławek
CENA:
74

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Wojciech Kosiedowski
Regionalne zróżnicowania konkurencyjności i przedsiębiorczości w Polsce – 9

Andrzej Potoczek
Instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym – 27

Czesław Sobków
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) – 41

Jan Adamiak
Źródła finansowania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – 57

Jacek Kuźniewicz
Wsparcie inwestycji lokalnych z funduszy Unii Europejskiej – 71

Aranka Ignasiak-Szulc, Katarzyna Kiljan
Partycypacja społeczna w procesie budowania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego – 85

Wojciech Kosiedowski, Marzena-Piotrowska-Trybull
Wpływ samorządów gminnych i powiatowych na konkurencyjność mezoregionu włocławskiego w świetle badań ankietowych – 95

Wojciech Kosiedowski, Janusz Dworak, Aranka Ignasiak-Szulc, Katarzyna Kiljan, Andrzej Potoczek, Barbara Słowińska
Elementy strategii rozwoju lokalnego (na przykładzie powiatu aleksandrowskiego) – 109

Marzena Piotrowska-Trybull
Oddziaływanie instytucji okołobiznesowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim – 137

Tadeusz Trocikowski
Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kujawsko- pomorskim – 151

Paweł Churski
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko- pomorskiego w układzie powiatów – 161

Wiesław Wróblewski
Transformacja przestrzeni Włocławka w latach 1990-1999 – 185

Wiesław Wróblewski
Przesunięcia statystyczne Włocławka na tle Polski w latach 1990-1998 (synteza) – 211

Marek Stefański
Rozwój i restrukturyzacja PKO BP S.A. we Włocławku na tle zmian na rynku usług bankowych – 223

Jacek Wojciechowski
Bank Ochrony Środowiska jako element zintegrowanego systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce – 237

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Tomasz Sławiński
Materiały do dziejów własności ziemskiej Kretkowskich w latach około 1500-1613 – 257

Marian Pawlak
Nowe materiały do dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Chodczu – 291

SYLWETKI

Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854-1927) Biskup włocławski
(Józef Dębiński) – 295

Kazimierz Piwoński (1920-1996) Konstruktor radarów
(Tadeusz Grochowalski) – 309

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, pod red. Wojciecha Kosiedowskiego
(Katarzyna Kiljan) – 313

Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, pod red. Wojciecha Kosiedowskiego
(Henryk Ćwikliński) – 316

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, t. I, Kujawy wschodnie, cz. II, pod red. Stanisława Kunikowskiego
(Jarosław Dumanowski) – 320

Stanisław Kunikowski, Z dziejów miar w Polsce
(Jerzy Mikoszewski) – 324

Andrzej Cieśla, Związek Nauczycielstwa Polskiego w województwie Warszawskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
(Stefan Paczkowski) – 327

Aleksandra L. Domanowska, Moje okupacyjne dzieciństwo. Niechciane wspomnienia
(Stanisław Stanowski) – 332

Maciej Krzemiński, Da capo al fine
(Tadeusz Błażejewski) – 338

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2002
(Stanisław Kunikowski) – 339

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002
(Anna Borowiecka, Iwona Kotuła) – 351

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2001
(opracowała Anna Borowiecka) – 355

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002 – 393

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2001
(opracowali Iwona i Jerzy Kotuła) – 395