Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 16

Ekologia i ochrona środowiska

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
342
WYDANO:
Włocławek
CENA:
62
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Gierszewski
Wpływ zbiornika włocławskiego na transformację reżimu hydrochemicznego dolnej Wisły – 9

Arkadiusz Bartczak
Rola Włocławka i stopnia piętrzącego we Włocławku w przewozie towarów na dolnej Wiśle – rys historyczny – 23

Dariusz Brykała
Wstępne wyniki badań nad odpływem rzecznym ze zlewnii Skrwy Lewobrzeżnej – 35

Zygmunt Babiński
Prognoza zmian koryta Wisły w odcinku od Włocławka do Silna w przypadku budowy stopnia wodnego Nieszawa – 44

Halina Grobelska
Zbiornik pakoski – 59

Zbigniew Brenda
Niektóre skutki melioracji wodnych na obszarze Kujaw wschodnich – 73

Piotr Gierszewski
Przebieg procesów denudacji chemicznej w zachodniej części Kotliny Płockiej – 94

Henryk Stępień
Wybrane problemy zarządzania ochroną środowiska – 110

Roman Dysarz
Przyrodnicze i sozologiczne uwarunkowania polityki ekologicznej ze szczególnym
uwzględnieniem użytkowania i ochrony zasobów przyrodniczych – 121

Andrzej Drozdowski, Mariola Modrzejewska
Walory przyrodnicze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – 140

Maria Balakowicz
Rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej – 153

DYSKUSJE

Zbigniew Brenda
Czy potrzebny jest stopień wodny na dolnej Wiśle w rejonie Ciechocinek-Nieszawa? – 167

Maria Palińska
Edukacja środowiskowa, jej rola i znaczenie w zachowaniu obszarów chronionych – 177

SYLWETKI

Józef Dębiński
Karol Mieczysław Radomski (1883-1951) biskup włocławski – 183

Tadeusz Rejmanowski
Tomasz Zieliński (1790-1869) oficer armii carskiej oraz ziemianin, społecznik i dobroczyńca powiatu włocławskiego – 220

Stefan Paczkowski
Franciszek Pobereszko (1916-1999) – „Człowiek ze Służewa” 229

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan Cybertowicz, 100 lat Ochotniczej Strazy Pożarnej w Osięcinach
(Krzysztof Kania) – 233

Katarzyna Hewner, Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku
(Krzysztof Kania) – 234

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, Kujawy wschodnie, t. I, cz. 1, pod red. S. Kunikowskiego
(Jarosław Dumanowski) – 236

Mieczysław Wojciechowski, Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w okresie I wojny światowej oraz międzywojennym dwudziestoleciu (1914- 1939). Zbiór studiów
(Mariusz Wołos) – 240

Jan Święch, Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach
(Marek Orłowski) – 244

Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
(Józef Dębiński) – 248

Jakub Wajer, Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939
(Jarosław Kłaczkow) – 251

Stanisław Kunikowski, Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku
(Jarosław Kłaczkow) – 255

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2001
(Stanisław Kunikowski) – 259

Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa w Rypinie w 2001 roku
(Mirosław Krajewski) – 277

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej WTN za rok 2001
(Anna Borowiecka) – 279

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2000
(opracowała Anna Borowiecka) – 281

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2001 – 305

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2000
(opracował Jerzy Kotuła) – 307