Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 15

Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
319
WYDANO:
Włocławek
CENA:
62

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold Kujawski
Struktury Kościoła katolickiego na Kujawach wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem biskupstwa włocławskiego – 7

Anna Supryniuk
Rządy Siemowita IV na Kujawach brzeskich w latach 1383-1398 – 39

Jan Pakulski
Brześć za rządów wójta Tylo (1306-1320) i jego lokalizacja – 65

Stefan Paczkowski
Z dziejów zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą na Kujawach – 85

Justyna Bartoszewska
Jan Pella z Niewiesza herbu Pomian, biskup włocławski, w świetle korespondencji prokuratora generalnego zakonu krzyżackiego Jana Tiergarta z lat 1421-1428 – 103

Kazimierz Rulka
Średniowiecze księgi rękopiśmienne w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku – 125

Grzegorz J. Budnik
Rzeźba gotycka na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w XIV wieku – 151

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Waldemar Rozynkowski
Petycje-prośby parafii diecezji włocławskiej z 1933 roku w sprawie wyniesienia na ołtarze Królowej Jadwigi – 185

RECENZJE I OMÓWIENIA

Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918). Materiały sesji naukowej. Włocławek 5-6 grudnia 1996 r., pod redakcją Stefana K. Kuczyńskiego
(Krzysztof Kania) – 197

Stefan Paczkowski, Służewo na Kujawach wschodnich. Zarys Dziejów
(Tomasz Dziki) – 200

Oblicza polskiego stalinizmu. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 20 maja 1999 roku przez Wydział Humanistyczny WSHE, pod redakcją Ryszarda Sudzińskiego
(Jarosław Kłaczkow) – 203

Wiesław Wróblewski, 65 lat Wodociągów Włocławskich
(Alojzy Zalewski) – 206

Włocławek. Dzieje miasta, praca zbiorowa pod redakcją Jacka Staszewskiego
(Mirosław Krajewski) – 208

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2000
(Stanisław Kunikowski) – 213

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Stanisław Kunikowski) – 235

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 1999
(opracowała Anna Borowiecka) – 253

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2000 – 275

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 1999
(opracował Jerzy Kotuła) – 279