Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 14

Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
479
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44

 

SPIS TREŚCI

Prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak – Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 9

ARTYKUŁY

Andrzej Radzimiński
Decem, marcas communiter currentis. Rola pieniądza w regulacji życia wewnętrznego kapituły włocławskiej w świetle statutów z 1500 roku – 15

Jolanta Szweda, Adam Szweda
Z dziejów husytyzmu na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej – 37

Jarosław Kłaczkow
Rozwój organizacyjny parafii ewangelickich na Kujawach wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Chodcza i Przedcza – 69

Bogdan Ziółkowski
Prawosławie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w XIX i XX wieku – 89

Tomasz Dziki
Gmina ewangelicko-augsburska we Włocławku w XIX wieku – 119

Wojciech Frątczak
Działalność charytatywna Kościoła katolickiego we Włocławku w latach 1914-1939 – 153

Kazimierz Rulka
Ksiądz Józef Kruszyński – włocławski antysemita? – 167

Tomasz Dziki
Z dziejów cerkwi prawosławnej we Włocławku – 193

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Witold Kujawski
Źródła kościelne do dziejów zawiślańskich terenów diecezji kujawsko-pomorskiej – 225

Waldemar Rozynkowski
Kronika parafii nieszawskiej z lat 1945-1946. Źródło do dziejów stosunków państwo-Kościół w okresie powojennym – 269

Irena Kamińska
Włocławek w pierwszym okresie okupacji – 277

SYLWETKI

Mikołaj Wodka z Kwidzyna ( ok. 1442-1494). Astronom, lekarz nadworny i astrolog biskupa Piotra z Bnina oraz medyk kapituły włocławskiej
(Tadeusz Rejmanowski) – 305

WSPOMNIENIA

Dr Romualda Hankowska (1933-1999)
(Marek Zapędowski) – 321

RECENZJE I OMÓWIENIA

Michał M. Grzybowski, Andrzej Mietz, Jan Pakulski, Marian Pawlak, Osiek Rypiński, Dzieje parafii i gminy
(Mariusz Wołos) – 327

Wiesław Wróblewski, Statystyka Włocławka. Wiek XIX
(Stefan Paczkowski) – 332

Marian Pawlak, Dawne włocławskie gimnazja (w latach 1876-1939)
(Tomasz Kawski) – 336

Mirosława Blachowska, Jolanta Kuczkowska, Krzysztof Kuczkowski, Kikół i okolice na tle dziejów ziemi dobrzyńskiej
(Stefan Paczkowski) – 340

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 1999
(Stanisław Kunikowski) – 347

Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 1979-1999
(Stanisław Kunikowski) – 369

Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie w 1999 roku
(Mirosław Krajewski) – 397

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1998
(opracowała Anna Borowiecka) – 409

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1999 – 437

KALENDARIUM

Kalendarium województwa włocławskiego za rok 1998
(opracował Jerzy Kotuła) – 439