Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 12

Miasta Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XX wieku.

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
455
WYDANO:
Włocławek
CENA:
34

 

SPIS TREŚCI

NEKROLOG

Stanisław Leszek Bagdziński (1935-1997)
(Mieczysław Wojciechowski) – 9

Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Stanisława Leszka Bagdzińskiego
(zestawiła Maria Marszałkowska) – 15

ARTYKUŁY

Stefan Paczkowski
Placówki szkolne i opiekuńczo wychowawcze w Aleksandrowie Kujawskim do 1939 rok. – 25

Tadeusz Rejmanowski
Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim (1918-1975) – 71

Marian Pawlak
Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Chodczu – 99

Jerzy Hederych
Izbica Kujawska w XX wieku – 113

Ryszard Specjalski
Rozwój kutury i sztuki w Lipnie po drugiej wojnie światowej – 143

Władysław Kubiak
Szkice z dziejów Lubrańca w XX wieku – 177

Mirosław Krajewski
Społeczno-gospodarczy rozwój Rypina w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) – 217

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Leszek Kajzer
Inwentarz mieszczan miasta Jego Królewskiey Mości Brześcia Kuyawskiego osiadłych i nieosiadłych z roku 1782 – 259

Marianna Gruszczyńska
Opis statystyczny Piotrkowa Kujawskiego z 1860 roku – 295

SYLWETKI

Tadesz Reichstein (1897-1996) Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
(Stanisław Sterkowicz) – 313

RECENZJE I OMÓWIENIA

Andrzej Mietz, Marian Pawlak, Marzena Szczotkowska-Topić, Gimnazjum i Liceum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku 1916-1949)
(Tomasz Chinciński) – 319

Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
(Tomasz Chinciński) – 322

Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej
(Piotr Kurlenda) – 325

Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939 roku)
(Mirosław Krajewski) – 331

Roman Piotrowski, Skrwilno i okolice (od czasów najdawniejszych po 1945 r.)
(Mirosław Krajewski) 336

Zeszyty Naukowe WSPS, t. 1
(Tomasz Łaszkiewicz) – 342

Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, z. 3
(Andrzej Mycio) – 346

Ziemia Kujawska, t. XII
(Piotr Kurlenda) – 352

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 1997 roku
(Stanisław Kunikowski) – 361

Biblioteka Naukowa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Anna Borowiecka) – 379

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1996
(opracowała Anna Borowiecka) – 385

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1997 – 417

KALENDARIUM

Kalendarium województwa włocławskiego za rok 1996
(zestawili Lozanna i Piotr Bokota) – 419