Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 10

Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
535
WYDANO:
Włocławek
CENA:
24

 

SPIS TREŚCI

Prof. dr. hab. Mieczysław Wojciechowski – Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – 9

Przedmowa – Mieczysław Wojciechowski – 12

ARTYKUŁY

Marianna Gruszczyńska
Organizacja i funkcjonowanie organów administracji państwowej i samorządowej województwa włocławskiego w latach 1975-1995 – 15

Elżbieta Grzelak, Daniela Szymańska
Przemiany demograficzne i osadnicze w województwie włocławskim w latach 1975-1995 – 41

Henryk Rochnowski
Przemysł województwa włocławskiego w latach 1975-1995 – 103

Bogdan M. Wawrzyniak
Kierunki rozwoju rolnictwa województwa włocławskiego w latach 1975-1995 – 137

Stanisław L. Bagdziński
Województwo włocławskie w procesie transformacji ustroju ekonomicznego w latach 1989-1995 – 189

Tadeusz Rejmanowski
Ochrona zdrowia w XX-leciu województwa włocławskiego (1975-1995) – 217

Stanisław Leszczyński
Kultura i sztuka w województwie włocławskim w latach 1975-1995 – 239

Antoni Cybulski
Literacki region – 291

Mirosław Krajewski, Antoni Cybulski
Oświata i wychowanie w województwie włocławskim w latach 1975-1995 – 303

Wiesław Cyzman
Przyroda województwa włocławskiego i jej ochrona w dwudziestoleciu 1975-1995 – 349

Olga Krut-Horonziak, Ewa Szulc
Wybrane zagadnienia z działalności służb konserwatorskich w XX-leciu województwa włocławskiego – 397

Grzegorz Oleradzki
Sport i turystyka w województwie włocławskim w latach 1975-1995 – 423

RECENZJE I OMÓWIENIA

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich w 1616-1620, Cz. 1, 2
(Marian Pawlak) – 457

M.M Grzybowski i in., Osiek Rypiński. Dzieje parafii i gminy
(Mariusz Wołos) – 459

Kościelna Wieś na Kujawach. Studium osadnicze
(Jadwiga Chudziakowa) – 463

Strategie rozwoju regionalnego województwa włocławskiego
(Wojciech Kosiedowski) – 464

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Informator przyrodniczo-turystyczny
(Kazimierz Biały) – 467

Powstanie kościuszkowskie na Kujawach i Pomorzu Gdańskim
(Stanisław Roszak) – 470

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T.46: Województwo włocławskie
(Irena Popławska) – 474

Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian
(Ryszard Kukier) – 475

Krystyna Sarnowska, Twarz. Wybór poezji
(Janusz Kryszak) – 478

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 1995 roku
(Stanisław Kunikowski) – 483

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1994
(Ireneusz Czarciński) – 519

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 1995 – 535