Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, seria E

Kształtowanie Środowiska

AUTOR:
REDAKTOR:
Marian Kallas
ISBN:
FORMAT:
140-203
STRON:
317
WYDANO:
Włocławek
CENA:
150,00
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Od Redakcji
(Marian Kallas) – 7

Janusz Gilas
Ochrona środowiska w stosunkach międzynarodowych Polski z państwami sąsiednimi – 17

Ryszard Paczuski
Główne założenia i podstawowe zasady ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska – 31

Wiesław Banasiak
Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego – 43

Kazimierz Biały
Ochrona rezerwatowa w województwie włocławskim – 57

Ryszard Zaręba
Projektowanie i istniejące rezerwaty leśne i jeziorowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Lasów Włocławsko-Gostynińskich – 77

Kazimierz Biały, Tomasz Załuski
Rozpoznanie rynny wikaryjskiej jako wstępny etap badań przyrodniczych Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – 93

Jan Stachowski
Przestrzenne zróżnicowanie warunków bytowych ludności województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego – 111

Jan Falkowski
strefa żywicielska Włocławka jako element środowiska miejskiego – 125

MATERIAŁY I DYSKUSJE

Romana Guldon, Zenon Guldon
Materiały do osadnictwa powiatu brzesko-kujawskiego w XVII-XVIII wieku – 143

Andrzej Mietz
Problematyka inskrypcji w budownictwie wiejskim na Kujawach w XVIII wieku – 173

Marian Kallas
Opis Brdowa z 1820 roku – 189

Ryszard Kabaciński
Opis Nieszawy z 1820 roku – 201

Ryszard Kabaciński
Opis Służewa z 1820 roku – 211

Ryszard Kabaciński
Opis Osięcin z 1824 roku – 219

Marianna Gruszczyńska
Materiały do dziejów uzdrowiska Ciechocinek w zasobie aktowym Archiwum Państwowego we Włocławku – 225

SPRAWOZDANIA, PRZEGLĄDY, KOMUNIKATY

Stan i potrzeby badań nad dziejami wschodnich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej we wcześniejszym średniowieczu (IX-XII w.), część IV
(Jan Powierski) – 237

Kilka uwag o środowisku kulturowym wsi kujawskiej i dobrzyńskiej
(Jan Święch) – 260

Współtwórcy polskiego przemysłu papierniczego
(Olga Nikonowicz) – 264

Wiktor Frąckowiak, Pedagogiczne aspekty polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach Zachodnich w okresie rządów Bismarcka (1862-1890), Bydgoszcz 1979, ss. 255
(Teresa Wróblewska ) – 268

Wiktor Frąckowiak, Pedagogiczne tendencje pomorskiej i kujawskiej prasy polskiej dla dzieci i młodzieży w latach 1891-1920, Bydgoszcz 1981, ss. 272
(Teresa Wróblewska) – 272

Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych w Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w dniu 1 września 1981 r.
(Marian Pawlak) – 275

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 1980-1981
(opracował Adam Makowiecki) – 277

CALENDARIUM

Calendarium województwa włocławskiego za rok 1981
(zestawił Marek Zapędowski) – 307