Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, seria D

Gospodarka

AUTOR:
REDAKTOR:
Marian Kallas
ISBN:
FORMAT:
140-203
STRON:
388
WYDANO:
Włocławek
CENA:
80,00
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Od Redakcji – 7

Henryk Rochnowski
Rozwój oraz zmiany struktury gałęziowej i przestrzennej przemysłu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1970 – 9

Wojciech Kosiedowski
Warunki rozwoju i lokalizacji przemysłu w województwie włocławskim – 31

Wojciech Popławski
Ośrodki przemysłowe województwa włocławskiego i kierunki ich specjalizacji – 49

Wojciech Kosiedowski, Wojciech Popławski
Metodyczne i ekonomiczne przesłanki regionalizacji województwa włocławskiego – 63

Gotfryd Litowski
Struktura funkcjonalna gospodarki Włocławka w latach 1965-1978 – 75

Jerzy Namysłowski
Włocławek jako współczesny ośrodek dojazdów i węzeł transportu pasażerskiego – 93

Konrad Sienkiewicz
Procesy demograficzne we Włocławku w latach 1945-1979 – 113

Henryk Rochnowski
Funkcja miasta Inowrocławia w latach 1945-1977 – 129

Jan Falkowski
Struktura przestrzenna rolnictwa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej – 141

Jan Falkowski
Próba typologii i regionalizacji rolnictwa województwa włocławskiego – 169

* * *

Olga Nikonowicz
Fabryki papieru i Celulozy Roberta Saengera we Włocławku (1920-1929) – 179

Zbigniew Nadolski
Zakłady Azotowe „Włocławek” – 189

Małgorzata Brzeska
Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych we Włocławku – 195

Romualda Hankowska
Włocławskie Zakłady Ceramiki Stołowej im Rewolucji 1905 – 199

Janina Górniak
Zakłady Mechaniczne Włocławek –ZPC „Ursus” – 203

Irena Matuszkiewicz
Włocławska Fabryka Lin i Drutu „Drutem” im. Rewolucji Październikowej – 207

Maria Kulesza
Zakłady Wytwórcze „Społem” we Włocławku – 211

Zbigniew Żbikowski
Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Nektawit” w Lipnie – 215

Zbigniew Żbikowski
Rypińskie Zakłady Okrętowe – 219

Adam Piskorski
Kujawskie Przedsiębiorstwo Produkcji Wikliniarskiej „Las” w Aleksandrowie Kujawskim – 223

MATERIAŁY I DYSKUSJE

Zenon Guldon
Osadnictwo ziemi dobrzyńskiej w XVI-XVII wieku – 229

Marian Kallas
Opis Izbicy Kujawskiej z 1820 roku – 253

Marian Kallas
Opis Przedcza z 1820 roku – 261

Marian Kallas
Opis Raciążka z 1820 roku – 269

Marianna Gruszczyńska
Materiały źródłowe do dziejów przemysłu w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku – 275

SPRAWOZDANIA, PRZEGLĄDY, KOMUNIKATY

Zarys stanu badań etnograficznych i dialektologicznych na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej
(Adam Wróbel) – 293

Uwagi o wartościach źródłowych nagrobków kujawskich z lat 1800-1918
(Andrzej Mietz) – 311

Wieś Pścinek. Przyczynek do badań osadnictwa i układu przestrzennego królewszczyzn w powiecie radziejowskim w XVII wieku.
(Zbigniew Górski, Andrzej Mietz) – 337

Muzeum Etnograficzne typu skansenowskiego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
(Jan Święch) – 345

Jan Woźnicki. Zarys życia i działalności (1881-1945)
(Błażej Wierzbowski) – 361

25 lat działalności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Plebance (1954-1979)
(Marek Badtke) – 367

Komunikat w sprawie kielicha biskupa Pawła Wołuckiego
(Andrzej Mietz) – 369

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1979
(opracował Adam Makowiecki) – 371

CALENDARIUM

Calendarium województwa włocławskiego za rok 1980
(zestawił Marek Zapędowski) – 379