Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, seria C

Oświata i Kultura

AUTOR:
REDAKTOR:
Marian Kallas
ISBN:
FORMAT:
140-203
STRON:
399
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Od Redakcji – 7

Leszek Kajzer
Zamek w Raciążku na Kujawach w świetle nowszych badań – 9

Tadeusz J. Horbacz, Andrzej Mikołajczyk, Leszek Wojda
Ceramika husycka z Włocławka – 25

Antoni M. Szymkowski
Problemy konserwacji zabytków architektury romańskiej kręgu kujawsko- wielkopolskiego – 51

Teresa Karwicka
Sztuka ludowa ziemi dobrzyńskiej (stan i potrzeby badań) – 75

Adam Wróbel
Tradycyjne lecznictwo ludowe ziemi dobrzyńskiej – 113

Krystyna Pawłowska
Z dziejów plecionkarstwa we wsiach kujawskich Skoki Duże Dąb Polski – 149

Olga Nikonowicz
Szkice do dziejów kultury we Włocławku w latach 1918-1926 – 159

Stefan Paczkowski
Powszechność nauczania w szkolnictwie podstawowym na Kujawach Wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej – 171

Marian Pawlak
Z dziejów kształcenia nauczycieli we Włocławku w latach 1916-1969 – 193

Roman Piotrowski
Szkolnictwo byłego powiatu rypińskiego w latach 1918-1939 – 235

Mieczysław Słomski
Rozwój szkolnictwa podstawowego we Włocławku w latach 1945-1979 – 251

MATERIAŁY I DYSKUSJE

Romana Guldon, Zenon Guldon
Materiały do osadnictwa powiatu kowalskiego w XVII-XVIII w. – 275

Marian Kallas
Opis Kowala z 1820 roku – 291

Marian Kallas
Opis Radziejowa Kujawskiego z 1820 roku – 301

Marianna Gruszczyńska
Materiały źródłowe do dziejów szkolnictwa w Państwowym Archiwum we Włocławku – 311

Stanisław Kunikowski
Zbiory metrologiczne Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Kolekcja miar Józefa Arentowicza – 325

SPRAWOZDANIA, PRZEGLĄDY, KOMUNIKATY

Stan i potrzeby badań nad dziejami wschodnich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej we wcześniejszym średniowieczu (IX-XII w.). Część III
(Jan Powierski) – 337

Obchody 470-lecia Lubrańca
(Władysław Kubiak) – 350

Jubileusz 60-lecia Aleksandrowa Kujawskiego
(Marian Pawlak) – 351

Jubileusz 60-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku
(Barbara Pabian) – 354

Utworzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (WTN)
(Marian Kallas) – 361

Ziemia dobrzyńska we współczesnym opisie etnograficznym (na marginesie książki Teresy Karwickiej, Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej, Warszawa, Poznań, Toruń 1979, ss. 224),
(Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Elżbieta Regulska) – 364

Jan Powierski, Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa włocławskiego na tle stosunków polsko-krzyżackich w latach 1235-1308, Gdańsk 1977, ss. 240. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Seria monografii nr 58
(Stefan Cackowski) – 367

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1978
(opracował Adam Makowiecki) – 371

CALENDARIUM

Calendarium województwa włocławskiego za rok 1979
(zestawił Marek Zapędowski) – 383