Zapiski Kujawsko-dobrzyńskie, seria B

Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku

AUTOR:
REDAKTOR:
Marian Kallas
ISBN:
FORMAT:
140-203
STRON:
344
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Od Redakcji – 7

Karol Grünberg
Międzynarodowe i wewnętrzne przesłanki utworzenia Polski niepodległej – 9

Włodzimierz Tyburski
Problematyka etyczna w piśmiennictwie Juliana Marchlewskiego – 19

Olga Nikonowicz
Polskie partie polityczne we Włocławku w ostatnich latach II Rzeczypospolitej (1935-1939) – 35

Zofia Waszkiewicz
Z problematyki dziejów społeczno-politycznych ziemi dobrzyńskiej w okresie II Rzeczypospolitej – 55

Mirosław Krajewski
Lewicowy ruch oporu w byłych powiatach Rypin i Lipno w latach 1939-1945 – 87

Edward Kędra
Prasa włocławska (1945-1975) – 137

Stanisław Leszek Bagdziński
Przemiany struktury przestrzennej Włocławka w latach 1945-1977 – 155

MATERIAŁY I DYSKUSJE

Romana Guldon, Zenon Guldon
Materiały do osadnictwa powiatu przedeckiego w XVII-XVIII wieku – 165

Marian Kallas
Opis historyczno-statystyczny Brześcia Kujawskiego z 1820 roku – 187

Mariana Gruszczyńska
Źródła do dziejów powiatu włocławskiego w aktach Starostwa Powiatowego Włocławskiego (1918-1939) – 209

Mieczysław Słomski
Miejsca straceń, walk i męczeństwa społeczeństwa w latach (1939-1945) na terenie obecnego województwa włocławskiego – 221

SPRAWOZDANIA, PRZEGLĄDY, KOMUNIKATY

Stan i potrzeby badań nad dziejami wschodnich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej we wcześniejszym średniowieczu (IX-XII) częśc II
(Jan Powierski) – 237

Inwentaryzacja inskrypcji do 1800 roku na Kujawach. (Sprawozdanie z badań prowadzonych w okresie styczeń-czerwiec 1978 roku
(Andrzej Mietz) – 297

Komunikat z badań inskrypcji nagrobkowych z lat 1800-1914 na Kujawach
(Zenon Szawłowski) – 305

Zbigniew Marciniak, Zarys historii wychowania, PWN, Warszawa 1978, ss. 200
(Lech Mokrzecki) – 309

Adolf Pawiński, Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich, PIW, Warszawa 1978, wyd. II ss. 200
(Marian Pawlak) – 313

Czesław Głombik, Tradycja i interpretacja. Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej „filozofii narodowej”, PWN, Warszawa 1978, ss. 316
(Ryszard Jadczak) – 315

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1977
(opracował Adam Makowiecki) – 319

CALENDARIUM

Calendarium województwa włocławskiego za rok 1978
(zestawił Marek Zapędowski) – 327