Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, seria A

Historia

AUTOR:
REDAKTOR:
Marian Kallas
ISBN:
FORMAT:
140-203
STRON:
282
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Od Redakcji 7

Edward Szymański
Stan i perspektywy rozwoju województwa włocławskiego – 9

Jan Powierski
Stan i potrzeby badań nad dziejami wschodnich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej we wcześniejszym średniowieczu (IX-XII w.) cz I – 25

Zenon Szawłowski
Rola Brześcia Kujawskiego w upadku władzy Przemyślidów w Polsce – 49

Kazimierz Jasiński
Rola Siemowita, księcia dobrzyńskiego w stosunkach polsko-krzyżackich 1308 -1309 r. – 63

Jan Pakulski
Stefan Pękawka, starosta kujawsko-wielkopolski i jego ród – 85

Janusz Bieniak
List kanclerza kujawskiego do rady Starego Miasta Torunia ze stycznia 1331 r. – 99

Andrzej Mietz
Program badań inskrypcji do 1800 roku na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej – 151

Olga Nikonowicz
Przemiany polityczne we Włocławku w pierwszym okresie dyktatury sanacyjnej 1926-1930 – 165

Marian Kallas
Z przeszłości administracyjnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (od rozbiorów do Utworzenia województwa włocławskiego) – 193

MATERIAŁY I DYSKUSJE

Jan Tęgowski
W sprawie emendacji daty dokumentu Przemysła II dotyczącego powrotu Siemomysła na Kujawy – 213

Zenon Guldon
Osadnictwo powiatu radziejowskiego w XVII-XVIII wieku – 221

SPRAWOZDANIA, PRZEGLĄDY, KOMUNIKATY

Marian Pawlak
Jubileusz 75-lecia Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku – 255

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1976
(opracował Adam Makowiecki) – 263

CALENDARIUM

Calendarium województwa włocławskiego za rok 1977
(zestawił Marek Zapędowski) – 269