Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej

Przewodnik bibliograficzny

AUTOR:
Mirosław Krajewski
Andrzej Mietz
REDAKTOR:
ISBN:
83-85289-12-7
FORMAT:
b5
STRON:
382
WYDANO:
Włocławek
CENA:
34,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja została wydana jako rodzaj przewodnika po zabytkach ziemi dobrzyńskiej, a jednocześnie po literaturze przedmiotu. Składa się z dwóch zasadniczych części: katalogu i bibliografii. W obydwu zastosowany został układ alfabetyczny, przy czym zapisy bibliograficzne opatrzone zostały numeracją porządkową. W części katalogowej alfabetyczny układ haseł topograficznych uzupełniony został określeniem przynależności danej miejscowości do gminy według aktualnego stanu (1996). Każda jednostka katalogowa została podzielona na pięć kategorii zabytkowych obiektów: zabytki archeologiczne, zabytki kultu religijnego, cmentarze grzebalne, budownictwo dworskie (reprezentacyjne), budownictwo miejskie, wiejskie mieszkalne i gospodarcze. Część bibliograficzna zestawiona została w układzie alfabetycznym. Z uwagi na użytkowy charakter publikacji kierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, obejmuje ona, poza kilkoma koniecznymi wyjątkami, wyłącznie publikacje wydane drukiem. Z tych względów zrezygnowano z wykazu źródeł archiwalnych, z których korzystali autorzy mając nadzieję, że przyjęta konwencja pracy zadowoli Czytelników, dając możliwie pełną orientację w zasobie obiektów zabytkowych Ziemi Dobrzyńskiej, jak też w podstawowej literaturze przedmiotu.