Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Sławomir Kalemb
ISBN:
83-85289-00-3
FORMAT:
b5
STRON:
232
WYDANO:
Włocławek
CENA:
24,00

 

Prezentowany zbiór rozpraw i materiałów powstał dzięki sesji historycznej „Powstanie styczniowe na Kujawach – w 120 rocznicę”, która odbyła się 13 kwietnia 1983 r. dzięki staraniom Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Obrady odbywały się we Włocławku, w gmachu Muzeum, pod przewodnictwem członka zarządu WTN – prof. dr. hab. Jacka Staszewskiego. Przed licznie zebraną publicznością wystąpili z referatami wszyscy współautorzy publikacji.

Spis treści

Sławomir Kalembka – Słowo wstępne.

Artykuły

Sławomir Kalembka – Kujawy wschodnie w powstaniu styczniowym. Rys wybranych zagadnień.

Mirosław R. Krajewski  – Powstanie styczniowe w ziemi dobrzyńskiej (1863 – 1864). Uwagi ogólne.

Tadeusz Kieloch  – Włocławek w czasach powstania styczniowego (1863 – 1864). W przeddzień powstania.

Teresa Bojarska  – Włocławianie tamtych lat.

Marianna Gruszczyńska  – Odbicie powstania styczniowego w materiałach źródłowych Archiwum Państwowego we Włocławku.

Elżbieta Liszka  – Pamiątki powstania styczniowego w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Aleksander Kociołowicz – Miejsca upamiętnione, związane z powstaniem styczniowym na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.