Z dziejów Osięcin i okolic

AUTOR:
REDAKTOR:
Jan Cybertowicz
Jarosław Kołtuniak
ISBN:
83-60150-23-0
FORMAT:
167-242
STRON:
464
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja przedstawia historie Osięcin, niewielką miejscowość w centralnej części Kujaw wschodnich, w pewnym okresie mające status miasta prywatnego. Niniejsza publikacja jest monografią, to spełnia istotną rolę w propagowaniu dorobku minionych pokoleń dla tzw. małej ojczyzny, jaką są Osięciny i ich najbliższe okolice. Autorzy zamieścili w niej opis wielu przykładów wydarzeń, świadczących o bogatej historii tej małej miejscowości. Wydanie zawiera pięć rozdziałów. W pierwszym pt „Od pradziejów do 1793 roku” opracował Jarosław Kołtuniak. Zawarł w nim między innymi dzieje wsi, omówił położenie geograficzne, świadectwo osadnictwa w czasach starożytnych. Znalazły się także informację mówiące o sytuacji gospodarczej, liczbie ludności oraz stosunkach własnościowych w Osięcinach i wsiach należących do parafii. Pozostałe rozdziały (rozdział drugi, trzeci, czwarty i piąty) opracował Jan Cybertowicz. Autor wykorzystał materiały źródłowe, ale także w bardzo szerokim zakresie zbierane od około dwudziestu lat relacje naocznych świadków wydarzeń z okresu międzywojennego, czasu wojny i czasów powojennych.