Z dziejów miar w Polsce

AUTOR:
Stanisław Kunikowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-36-7
FORMAT:
STRON:
182
WYDANO:
Włocławek
CENA:
22,00

 

Jest to katalog miar ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Głównym zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi problematyki miar w Polsce na przestrzeni wieków. Praca podzielona jest na dwie części. W pierwszej – autor przedstawia w sposób bardzo uproszczony dzieje miar w Polsce, przede wszystkim zaś poszczególne procesy unifikacyjne, jakie dokonywały się na ziemiach polskich począwszy od XV wieku. Druga cześć publikacji obejmuje badania empiryczne nad zabytkami miar, które znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W pracy zaprezentowano najbardziej charakterystyczne jednostki miar oraz narzędzia służące do pomiaru tych jednostek. Niniejsza publikacja traktująca dzieje miar, a w szczególności opis obiektów zabytkowych, należy do pierwszych tego typu w Polsce.