Wśród polskich pól przed laty. Wspomnienia

AUTOR:
Maria Grodzicka
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-03-0
FORMAT:
STRON:
535
WYDANO:
Włocławek
CENA:
84,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja to zbiór wspomnień Marii Grodzickiej. Bohaterka został ukazana jako żona, matka, działaczka społeczna i patriotyczna oraz intelektualistka. Maria Grodzicka opiekowała się w czasie pierwszej wojny światowej opuszczonymi dziećmi, organizowała nauczanie, leczyła. Była założycielką Akcji Katolickiej w Sieradzkiem i prezeską Koła Ziemianek. W czasie okupacji czynnie włączyła się w pracę konspiracji. Studiowała filozofię na Sorbonie. Czytelnik, za sprawą jej wspomnień, będzie miał okazję dowiedzieć się wiele o tle historycznym w okresie jej długiego życia: przed i w trakcie pierwszej wojny światowej, w czasach odzyskania niepodległości, w drugiej wojny światowej i czasach powojennych. Będzie towarzyszył Marii Grodzickiej w jej życiu w dworku szlacheckim, pobycie w Paryżu i w Warszawie.