Włocławski sport

AUTOR:
Ryszard Jarzembowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-85285-08-9
FORMAT:
b5
STRON:
336
WYDANO:
Włocławek
CENA:
24,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Autor publikacji zebrał i usystematyzował faktografię, a także ukazał podłoże narodzin oraz społeczno-polityczne tło rozwoju włocławskiego sportu. Polacy zainicjowali ruch sportowy później w stosunku do większości krajów europejskich. Było to wynikiem sytuacji politycznej – rozdarcia Polski przez zaborczych sąsiadów i wynikający z tego brak własnej państwowości. Warunki do utworzenia zrzeszenia sportowego zaistniały w ostatnim dwudziestoleciu XIX w., owocując utworzeniem czwartego w skali kraju (po Warszawie, Krakowie i Płocku) towarzystwa wioślarskiego będącego pierwszą w dziejach Kujaw i ziemi dobrzyńskiej organizacją sportową w pełnym znaczeniu tego określenia. Sport wykracza daleko poza granice indywidualnych zainteresowań, nie jest tylko rozrywką, ale wartością, którą powinno rozpatrywać się w kategoriach społecznych, ekonomicznych i politycznych. To właśnie sport tworzy materialną formę istnienia człowieka, jego ciało z cechami motorycznymi, takimi jak szybkość, skoczność, siła oraz psychomotorycznymi – jak szacunek dla pracy, ambicja, wola walki i zwycięstwa. Warto więc inwestować w sport, tworzyć dlań klimat społecznego poparcia, szukać nowych katalizatorów, adekwatnych do zmian zachodzących w życiu społecznym.