Włocławek. Kalendarium dziejów miasta

AUTOR:
Bogdan Ziółkowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-68-5
FORMAT:
STRON:
135
WYDANO:
Włocławek
CENA:
22,00

 

Niniejsza publikacja jest to kalendarium historii miasta Włocławek. Autor nawiązuje
do tego jak zmieniły się nie tylko realia życia społeczno-politycznego kraju, ale również do oceny wydarzeń i najnowszej historii. Z każdym rokiem ukazują się wyniki nowych badań, artykuły, przyczynki dotyczące historii miasta, które wzbogacają nasza wiedzę o jego przeszłości. Prezentowana publikacja jest owocem badań od 1944 r., przeprowadzenia szerokiej kwerendy literatury naukowej dotyczącej historii Włocławka i archiwalnej, m.in. w archiwach Włocławka, Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, Płocka). Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla każdego, kto interesuje się historią miasta; jej zadaniem jest możliwie wierne, chronologiczne ukazanie jego dziejów politycznych, społecznych, kulturalnych, począwszy od X wieku do 2000 roku.