Włocławek. Dzieje miasta. T. II

AUTOR:
REDAKTOR:
Jacek Staszewski
ISBN:
83-88115-08-1
FORMAT:
STRON:
862
WYDANO:
Włocławek
CENA:
100,00

 

Publikacja przedstawia dzieje miasta Włocławka. Wykorzystano w niej przede wszystkim materiały archiwalne, a więc dokumenty zachowane w Archiwum Państwowym we Włocławku. Publikacja składa się z trzech części:

• Część I – W latach Drugiej Rzeczypospolitej

– Zofia Iwaszkiewicz – Życie polityczne Włocławka w latach 1918-1939
– Marianna Gruszczyńska – Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1914-1939
– Marian Pawlak – Oświata i szkolnictwo w latach 1918-1939
– Jakub Wajer – Życie kulturalne miasta
– Wojciech Frątczak – Kościół rzymskokatolicki we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
– Wiesław Wróblewski – Ludność i gospodarka Włocławka w latach 1918-1939
– Barbara Berent – Żydzi we Włocławku w Drugiej Rzeczypospolitej
– Piotr Bokota – Cechy rzemieślnicze we Włocławku w latach 1918-1939
– Tadeusz Rejmanowski – Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1918-1939
– Ryszard Jarzembowski – Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, kluby i organizacje sportowe w latach Drugiej Rzeczypospolitej

• Część II – W okresie wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-1945)

– Jan Szyling – Z dziejów Włocławka w latach okupacji niemieckiej (1939-1945)
– Barbara Berent – Zagłada Żydów
– Tadeusz Rejmanowski – Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1939-1945

• Część III – Po drugiej wojnie światowej

– Ryszard Kozłowski – Życie społeczne i polityczne w latach 1945-1959
– Eugeniusz Wojciechowski – Zagadnienia demograficzne w latach 1945-1990
– Wiesław Wróblewski – Przemiany układu przestrzennego Włocławka w latach 1945-1990
– Henryk Rochnowski – Zarys przemian gospodarki i infrastruktury technicznej Włocławka w latach 1945-1990
– Marian Pawlak – Oświata i szkolnictwo w latach 1945-1990
– Stanisław Kunikowski – Kultura, sztuka i nauka
– Kazimierz Rulka – Kościół w życiu miasta
– Tadeusz Rejmanowski – Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1945-1990
– Ryszard Jarzembowski – Sport – rozwój organizacyjny i najważniejsze osiągnięcia
– Jolanta Konkel – Włocławek w regionie i kraju
– Bogdan Ziółkowski – Włocławek stolicą województwa 1975-1998 – kalendarium