VII ciechocińskie forum niezależnego życia osób niepełnosprawnych

AUTOR:
REDAKTOR:
Szymon Kubiak
ISBN:
83-88115-60-X
FORMAT:
STRON:
85
WYDANO:
Włocławek
CENA:
17,00

 

Publikacja zawiera materiały z VII Forum Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2002 r. w Ciechocinku. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa w Ciechocinku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, i Forum Niezależnego Życia w Ciechocinku przy znaczącym wsparciu burmistrza Ciechocinka. Forum obejmowało obrady plenarne, które odbywały się w Teatrze Letnim, podczas których wygłoszono osiem naukowych referatów oraz spotkania w dwu panelach dyskusyjnych . Pierwszy pod przewodnictwem mgr. inż. Krzysztofa Jarosza i mgr. Krzysztofa Kraszewskiego ,dotyczył zasad współpracy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Kasami Chorych i Państwowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Drugi panel, pod przewodnictwem Dariusza Mokosy i Janiny Kędzia, obejmował Wschodnio-Europejskie Centrum Rehabilitacji i związane z nim zasady współpracy organizacji porządkowych NGO-S z sektorem państwowym PERON, PCPR i
Kasami Chorych. Po raz pierwszy organizatorzy podjęli trud opublikowania wygłoszonych referatów in extenso przy pomocy finansowej i wydawniczej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zawarta w referatach treść obejmuje większość problematyki rehabilitacyjnej i stanowi kompleksowe jej ujęcie w świetle potrzeb niepełnosprawnych. Dotyczy aspektów legislacyjnych rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Uczestnicy Forum w swoich wystąpieniach odpowiedzieli na wiele pytań nurtujących środowisko niepełnosprawnych i wskazali drogi ich rozwiązań.