Uwarunkowania rozwoju rekreacji i różnych form wypoczynku w rejonie Zalewu Włocławskiego

AUTOR:
Błażej Dramczyk
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-89-8
FORMAT:
STRON:
100
WYDANO:
Włocławek
CENA:
15,00

 

Wydanie stanowi próbę oceny istniejących uwarunkowań do pełnienia funkcji turystycznych przez rejon Zalewu Włocławskiego. Autor starał się określić najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju i wskazać, jakie działania powinny zostać podjęte, aby wzrosła atrakcyjność terenu. Niniejsza publikacja składa się z pięciu rozdziałów, w których opisano najważniejsze zagadnienia związane z jej tematem. Od najważniejszych elementów strategii i uwarunkowania rozwoju turystyki w regionach, przez elementy charakteryzujące rejon Zalewu Włocławskiego, aż do określenia najbardziej popularnych form wypoczynku w obszarze badań i wskazanie oczekiwań ankietowanych w stosunku do poszerzenia oferty turystycznej.