Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Wybrane problemy. Wyd. III

AUTOR:
Marek Stefański
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-84-7
FORMAT:
STRON:
204
WYDANO:
Włocławek
CENA:
60,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Ze względu na obszerny zakres zagadnienia autor ograniczył się do wybranych aspektów społecznych, ekonomicznych i finansowych. Okres czasowy obejmują lata od 1999 r. W publikacji zastosowano podstawową metodę badawczą, czyli analizę pierwotnych i wtórnych materiałów źródłowych, uzyskanych z dostępnej literatury, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, emerytalnych także od ubezpieczonych pracodawców. Informacje statystyczne ujęto w tabele, wykresy, a zagadnienia informatyczne zaprezentowano w postaci okien. Publikacja składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Zawiera również przypisy, bibliografię oraz załączniki.