Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Wybrane problemy. Wyd. II

AUTOR:
Marek Stefański
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-53-7
FORMAT:
STRON:
230
WYDANO:
Włocławek
CENA:
54,00
NAKŁAD WYCZERPANY

W niniejszej publikacji prezentowany jest system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Ze względu na obszerny zakres zagadnienia autor ograniczył się do wybranych aspektów społecznych, ekonomicznych i informatycznych. W pracy pominięto ubezpieczenia rolników i prokuratorów. Okres czasowy obejmują lata od 1999 r. W publikacji zastosowano podstawową metodę badawczą, czyli analizę pierwotnych i wtórnych materiałów źródłowych, uzyskanych z dostępnej literatury, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, emerytalnych także ubezpieczonych pracodawców. Informację statystyczne ujęto w tabele, wykresy, a zagadnienia informatyczne zaprezentowano w postaci okien. Publikacja zawiera przypisy, bibliografię, słownik wyrazów informatycznych oraz załączniki. Praca składa się z ośmiu rozdziałów.