Transformacja Włocławka w latach 1990-2000

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88155-91-X
FORMAT:
STRON:
176
WYDANO:
Włocławek
CENA:
28,00

 

Publikacja zawiera opis transformacji miasta Włocławek w latach 1990-2000. Obejmuje dzieje polityczne i społeczno-gospodarcze. Jest to proces przekształceń strefy gospodarczej, społecznej i przestrzennej miasta. Na tle przeprowadzonych rozważań autor sformułował warunki zintegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta oraz kierunki działań, zmierzające do zwiększenia atrakcyjności Włocławka. Niniejsza publikacja, w zamyśle autora, jest przeznaczona dla mieszkańców Włocławka, a zwłaszcza dla pracowników administracji, samorządu lokalnego, stowarzyszeń społecznych i zawodowych, miejscowych elit gospodarczych i kulturalnych. Badania lokalne i wydanie tej publikacji nie byłyby możliwe bez pomocy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.