Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku

AUTOR:
Stanisław Kunikowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-07-3
FORMAT:
STRON:
291
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27,00

 

Publikacja dotyczy działalności polskich towarzystw naukowych jako organizacji społecznych
w XIX i XX wieku. Praca autora to wynik badań nad rolą towarzystw naukowych w życiu społecznym regionu i kraju. Omówiono próby tworzenia społecznego ruchu naukowego w Europie i Polsce
w XVI-XVIII. Autor dokonał analizy rozwoju towarzystw naukowych w Polsce w okresie rozbiorów, czasach międzywojennych oraz w latach po 1945 roku, aż do czasów transformacji ustrojowej.