Taksonomiczna analiza infrastruktury techniczno-rolniczej powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

AUTOR:
Małgorzata Pinkowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-60150-08-7
FORMAT:
160-236
STRON:
79
WYDANO:
Włocławek
CENA:
10,00

 

Celem publikacji jest dokonanie klasyfikacji powiatów województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na stopień ich wyposażenia w urządzenia infrastruktury techniczno-rolniczej. Powiaty zostaną sklasyfikowane za pomocą metod taksonomicznych. Niniejsza publikacja składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale zostało wyjaśnione pojecie infrastruktury techniczno-rolniczej oraz krótka charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego i jego rolnictwa. Drugi rozdział zawiera charakterystykę taksonomii jako nauki o metodach klasyfikacji oraz etapy badania taksonomicznego, w tym m.in.: dobór cech diagnostycznych, sposoby ich normalizacji oraz metody budowy zmiennej syntetycznej. W rozdziale trzecim dokonano klasyfikacji powiatów województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przyjęte kryterium badania, tj. wyposażenie w infrastrukturę techniczno-rolniczą. Praca kończy się na podsumowaniu wyników klasyfikacji.