Tadeusz Reichstein. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny

AUTOR:
Stanisław Sterkowicz
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-96-0
FORMAT:
STRON:
36
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Urodzony w 1897 roku we Włocławku Tadeusz Reichstein, był do niedawna postacią mało znaną mieszkańcom Włocławka. Dopiero dzięki Profesorowi Stanisławowi Sterkowiczowi, autorowi kilku publikacji o T. Reichsteinie. Niniejsza publikacja zbiega się z jubileuszem 55. rocznicy otrzymania przez T. Reichsteina Nagrody Nobla, zawiera biografię i szczegółowy opis osiągnięć laureata.