Szymon Kubiak.

Działalność społeczna i zawodowa

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
83-60150-07-09
FORMAT:
143-205
STRON:
30
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

Publikacja przedstawia biografie, w tym działalność społeczna i zawodową doc. dr hab. med. Szymona Kubiaka, pułkownika Wojska Polskiego, urodzonego 18 lutego 1932 r. w Żyrardowie. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia medyczne w Pomorskiej Akademii w Szczecinie (1951), przy czym ukończył je w Akademii Medycznej w Łodzi na Fakultecie Wojskowo-Medycznym w roku 1957. Niniejsza publikacja zawiera opis działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, zawodowej, lekarskiej, organizacyjnej i społecznej, a także społeczny wkład w rozwój Włocławskiego Towarzystwa Naukowego doc. dr. hab. med. Szymona Kubiaka.