Sześćdziesiąt lat działalności lekarskiej Stanisława Sterkowicza (1947-2007)

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
978-83-60150-35-1
FORMAT:
b5
STRON:
148
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

Publikacja poświęcona jest wybitnemu Profesorowi Stanisławowi Sterkowiczowi, Honorowego Członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, który w 2007 roku obchodził sześćdziesięciolecie pracy lekarskiej. Działalność lekarska prof.. Stanisława Sterkowicza jest wielostronna i imponująca, dlatego zasługuje na szczególne wyróżnienie z racji niezwykłych przeżyć Jubilata, i jego wyjątkowej osobowości. Niniejsza publikacja przedstawia dokładne życie i twórczość lekarza, ukazuje publikacje profesora, i jego osiągnięcia naukowe jak i społeczne. Prof. dr hab. med. Stanisław Sterkowicz dobrze zapisał się na kartach polskiej medycyny drugiej połowy XX wieku i nadal pozostaje niezmiernie czynny, zdobywając powszechny podziw i uznanie.