Statystyka Włocławka. Wiek XIX

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-85289-29-1
FORMAT:
STRON:
69
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20,00

 

Statystyka Włocławka. Wiek XIX to ogłoszone drukiem wyniki badań Wiesława Wróblewskiego na temat danych społecznych i gospodarczych Włocławka oraz podregionu w XIX w. Autor podjął się trudnego zadania przedstawienia na podstawie zachowanych dokumentów takich kwestii jak: potencjał ludności Włocławka i dynamika jego rozwoju, rola przedmieść Włocławka w rozwoju ludnościowym miasta, procesy demograficzne ludności wyznania rzymskokatolickiego parafii św. Jana
we Włocławku, struktura narodowościowa ludności Włocławka, stan moralności mieszkańców Włocławka, analfabetyzm, zatrudnienie według narodowości, struktura przestrzenna i funkcjonalna Włocławka w XIX w. Autor podjął także próbę ukazania Włocławka na tle miast Guberni Warszawskiej