Statystyka Włocławka. Początek XX wieku

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-21-9
FORMAT:
STRON:
68
WYDANO:
Włocławek
CENA:
12,00

 

Statystyka Włocławka. Początek XX wieku to wyniki badań Wiesława Wróblewskiego na temat społeczno-gospodarczej historii Włocławka w okresie pod zaborem rosyjskim od powstania styczniowego (1864) do I wojny światowej (1914). Zakres merytoryczny publikacji obejmuje zagadnienia: ludnościowe, zasobów mieszkaniowych czy funkcjonowania oświaty. Wśród tematów znalazły się tak ważne działy gospodarki miasta, jak: rynek lokalny, transport i łączność, ochrona zdrowia, działalność społeczna mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzenne miasta.