Statystyka samorządowa Włocławka. Koniec XX wieku

AUTOR:
REDAKTOR:
Wiesław Wróblewski
ISBN:
83-88115-54-5
FORMAT:
STRON:
63
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Celem niniejszego opracowania jest liczbowe oznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących zachodzące procesy transformacyjne w każdej sferze życia społeczno-gospodarczego i politycznego Włocławka. Zawarta w opracowaniu generalna cenzura czasowa, tj. lata 1990 –2000, w niektórych dziedzinach nie została dotrzymana z powodu niekompletnych bądź mało wiarygodnych danych. Zakres publikacji koresponduje częściowo z treścią wcześniejszych publikacji autora – Statystyka Włocławka. XIX wiek (Włocławek1999) oraz Statystyka Włocławka . Początek XX wieku (Włocławek 2000). Publikacja zawiera 51 tablic ułożonych według sekcji gospodarki lokalnej miasta, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki budżetowej, gospodarki gruntami i inwestycji lokalnych.