Stanisław Sterkowicz.

Działalność naukowa i lekarska

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
83-85289-13-5
FORMAT:
b5
STRON:
44
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja powstała z okazji nadania Godności Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. Stanisławowi Sterkowiczowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 16 czerwca 1992 roku. Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydając opracowanie okolicznościowe poświęcone Profesorowi pragnie w ten sposób wyrazić wysokie uznanie za Jego kilkunastoletnią owocną działalność, która przyniosła tak wiele pożytku miastu i województwu, zwłaszcza organizując i przewodnicząc Ogólnopolskim Konferencjom Kardiologicznym WTN przez 16 lat.