Stanisław Leszek Bagdziński (1935-1997).

Życie i działalność

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
83-60150-20-6
FORMAT:
STRON:
41
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

Publikacja poświęcona jest Profesorowi Stanisławowi Leszkowi Bagdzińskiemu, wieloletniego prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, działacza społecznego i gospodarczego, regionalisty. Dla włocławskiego środowiska intelektualnego był wybitną postacią, potrafiącą w niezwykły sposób łączyć własną wiedzę naukową z umiejętnościami jej praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej i społecznej. W dniu 22 marca 2005 roku Walne Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego podjęło uchwałę o nadaniu Bibliotece Naukowej Towarzystwa imienia Profesora Stanisława Leszka Bagdzińskiego. Pomoc przy redagowaniu niniejszej publikacji i udostępnienie materiałów fotograficznych udzieliła Pani mgr Wiesława Bagdzińska.