Środowisko przyrodnicze i kulturowe dorzecza Wisły w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Materiały konferencyjne, Włocławek 29 listopada 2007

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
978-83-60150-41-2
FORMAT:
b5
STRON:
160
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00

 

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej w dniu 29 listopada 207 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego we Włocławku. Celem publikacji jest ukazanie wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim. Autorzy artykułów zaprezentowali i omówili złożoność problemów zrównoważonego ekorozwoju z uwzględnieniem zadań architektoniczno-planistycznych. Niniejsza publikacja jest przesłaniem-apelem do mieszkańców województwa i władz wszystkich szczebli o permanentne działania dla ochrony środowiska naturalnego.