Samouwieriennost – bazis uspiecha

AUTOR:
Sperański W
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-66-9
FORMAT:
STRON:
139
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja została napisana przez profesora doktora habilitowanego nauk filozoficznych, dyrektora Centrum Naukowego Technik Społecznych i Ruchu Zawodowego Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie. W.I Sperański jest autorem ponad 350 publikacji wydanych m.in. w Polsce, Bułgarii, na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie. Profesor prowadzi aktywną działalność badawczą, analizuje problemy społeczno-ekonomiczne w przekształcającym się społeczeństwie, opracowuje techniki poprawy poziomu ochrony socjalnej obywateli, zwiększenia roli związków zawodowych w ochronie interesów i praw pracowników. Publikacja została napisana z myślą o tych, którzy dążą do znalezienia godnego miejsca w nowych warunkach kształtowania stosunków rynkowych. Zawarty w niej materiał jest wynikiem badań autora nad problemem: ,,Sterowanie własna karierą przez człowieka aktywnego”. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla każdego kto chcę zrobić karierę, interesuje się problemami zarządzania, przedsiębiorczości czy biznesu.