Samorządy na drodze do Unii Europejskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Tadeusz Trocikowski
ISBN:
83-88115-47-2
FORMAT:
STRON:
132
WYDANO:
Włocławek
CENA:
34,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się 29 –30 listopada 2001 roku we Włocławku, na temat Samorządy na drodze do Unii Europejskiej. W niniejszej publikacji zamieszczono następujące artykuły:

1.Tadeusz Trocikowski
Poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską.

2.Andrzej Potoczek
Zarządzanie rozwojem w kontekście integracji z Unią Europejską.

3.Wiesław Czarnecki
Przygotowanie województwa kujawsko-pomorskiego do integracji z Unią Europejską.

4.Janusz Hellen
Stan oraz przewidywane warianty negocjacji z Unią Europejską w kluczowych sprawach dla samorządów w Polsce.

5.Jacek Kuźniewicz
Możliwości wsparcia finansowego inwestycji lokalnych ze środków Unii Europejskiej.

6.Benno Ester
Der globalne entwiklungsprozes im lokalen Witrschaftsförderung Institut – die einleitung zur Europeischen eincheit.

7.Marek Szuszman
Rola Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego (przy wykorzystaniu m.in. funduszu PHARE 2001).

8.Marek Stefański
Rola banków w organizowaniu kapitału lokalnego na przykładzie PKO BP S.A.

9.Henryk Bednarski
Globalizacja i regionalizm a edukacja.

10.Paweł Churski
Europejski wymiar szkolnictwa wyższego na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku).