Rozwój lokalny i polityka gospodarcza władz samorządowych (na przykładzie woj. włocławskiego)

AUTOR:
Stanisław Leszek Bagdziński
Jolanta Konkel
Mieczysław Szypliński
REDAKTOR:
ISBN:
83-85289-10-0
FORMAT:
b5
STRON:
140
WYDANO:
Włocławek
CENA:
6,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja przedstawia analizę zagadnień związanych z rozwojem lokalnym oraz regionalną i lokalną polityką gospodarczą po reformie samorządowej z 1990 roku. W rozdziałach 1 i 2 przedstawiono ogólne rozważania nt. rozwoju lokalnego i polityki gospodarczej władz samorządowych. Rozdziały 4 i 5 zawierają analizę sytuacji w woj. Włocławskim; przedstawiają problemy gospodarki lokalnej w szerszym kontekście gospodarki regionalnej, a w niektórych przypadkach w nawiązaniu do sytuacji w kraju. Takie ujęcie umożliwia ocenę gospodarki regionalnej i lokalnej oraz miejsce województwa w procesie transformacji ustroju ekonomicznego. Wyniki badań pozwoliły rozpoznać uwarunkowania i kierunek procesu transformacji w województwie włocławskim, a przed wszystkim ustalić czynniki wspierające i utrudniające rozwój lokalny. Niezbędne jest kontynuowanie pracochłonnych badań opartych na koncepcjach naukowych w celu dalszego rozpoznania procesu transformacji w ujęciu przestrzennym (lokalnym) oraz wypracowania strategii rozwoju lokalnego w nowych warunkach ustrojowych.