Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej

AUTOR:
REDAKTOR:
Wojciech Kosiedowski
ISBN:
FORMAT:
STRON:
587
WYDANO:
Włocławek
CENA:
90,00

 

Publikacja zawiera szczegółowy zapis IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rozwój Regionalny”, która odbyła się w dniach 18-29 września 2005 roku w Ciechocinku na temat: „Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej”. Jej organizatorami byli: Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Nad poziomem konferencji czuwał Komitet Naukowy. Konferencja zgromadziła około 160 uczestników. Na dwóch sesjach plenarnych oraz w sześciu pracujących równolegle sekcjach wygłoszono około 130 referatów i komunikatów. Niniejsza publikacja zawiera 63 uporządkowane w siedmiu częściach artykuły. Zebrano i umieszczono w niej poglądy wielu autorów reprezentujących różne szkoły i nurty myśli regionalnej.