Ranking samodzielności finansowej gmin i powiatów podregionu włocławskiego za rok 2005

AUTOR:
Henryk Stępień
REDAKTOR:
ISBN:
83-60150-25-7
FORMAT:
162-234
STRON:
58
WYDANO:
Włocławek
CENA:
15,00

 

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego   w 2006 roku ukazała się publikacja autorstwa Henryka Stępnia, „Ranking samodzielności finansowej gmin i powiatów podregionu włocławskiego za rok 2005. Na podstawie szczegółowej analizy finansowej powyższych gmin i powiatów podregionu włocławskiego zostaje ustalony ranking tych jednostek. W drodze wyjaśnienia nadmieniamy, że                     z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje podregion toruńsko-włocławski (obok bydgoskiego). Dla celów tego opracowania teren tego podregionu zacieśniono do gmin i powiatów dawnego województwa włocławskiego, mianując go podregionem włocławskim. Wydawnictwo podzielono następująco:

Wstęp.

1. Podstawy teoretyczne.
1.1  Analiza finansowa gmin.
1.2  Analiza finansowa powiatów.

2. Ranking gmin. Podregion włocławski.
3. Ranking powiatów. Podregion włocławski.

Zakończenie.

Bibliografia.

Spis tabel.