Radziejów poprzez stulecia

AUTOR:
Dariusz Karczewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-58-8
FORMAT:
STRON:
335
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja zawiera referaty z konferencji naukowej poświęconej 750. rocznicy nadania Radziejowowi, zwanemu Sercem Kujaw, praw miejskich. Odbyła się ona w dniu 11 V 2002 r. w auli Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie. Organizatorami konferencji byli: Instytut Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego, które także udzieliły dotacji finansowej, oraz władze miasta Radziejowa. Honorowy patronat nad obradami tej sesji naukowej sprawował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
Radziejów jest jednym z mających najstarszą metrykę miejscowości Kujaw i należy do Kapituły Najstarszych Miast Polski. Niniejsza publikacja dotycząca tego miasta, pochodzi z 1982 r. Stanowi efekt zbiorowego wysiłku wielu doświadczonych badaczy, a jej redaktorem był znany historyk bydgoski prof. Jerzy Danielewicz. Stanowi zbiór wiedzy o Radziejowie i jego regionie. Autorzy przedstawili szeroki materiał oparty na licznych źródłach historycznych, wzbogacony o nowe badania, stanowiące owoc ich pracy. Znane dotąd źródła archiwalne, materiały prasowe, relacje, wspomnienia oraz nieliczna literatura przedmiotu, zostały wzbogacone i uzupełnione o nowe wiadomości. Publikacja przybliża dzieje miasta Radziejowa poprzez pryzmat uwarunkowań historyczno-prawnych i opisów zdarzeń ważnych i codziennych, w kompetentnym, systematycznym opracowaniu naukowym.